Nhà Đầu tư

Nhà Đầu tư


Smart Method Of Getting Buy Custom Essay Website Here see page Brilliant Way Of Getting Writing Essays Help Online
Smart Way Of Getting Help Writing An Essay Outline hop over to here Good Method Of Getting Best Place To Buy Essay Paper

Đội ngũ của chúng tôi kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch cho các nhà đầu thông thái!

Hãy nói cho chúng tôi mục đích đầu tư của bạn, chúng tôi sẽ tạo danh mục các khu vực đầu tư cùng với thời gian theo nhu cầu của bạn.

Giúp bạn khảo sát thị trường, nghiên cứu khả thi, lập báo cáo.

Giải quyết thủ tục pháp lý cho bạn, bao gồm

  • Tư vấn hợp đồng cho thuê / mua bán đất hoặc nhà xưởng
  • Quyền sử dụng đất
  • Quy hoạch
  • Giấy phép đầu tư
  • Giấy phép xây dựng
  • Giấy phép môi trường
  • Xin ưu đãi đầu tư và thuế (nếu có)

Chúng tôi cũng có thể giúp nhà đầu tư lựa chọn nhà thầu đáng tin cậy hoặc tổ chức đấu thầu xây dựng.

Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ hỗ trợ vay vốn xây dựng nếu bạn cần.