Khu công nghiệp

Khu công nghiệp


Nhiều Khu Công Nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh tận dụng mối quan hệ của chúng tôi để kết nối với các doanh nghiệp có nhu cầu tìm kiếm vị trí cho hoạt động sản xuất và kinh doanh cũng như nhu cầu đầu tư!

Marketing online:

Làm sao tiếp cận các doanh nghiệp tiềm năng?

Làm sao thu hút nhà đầu tư đến với khu công nghiệp?

Làm sao cạnh tranh với các khu công nghiệp khác?

Làm sao tiết kiệm chi phí marketing?

Chúng tôi hiểu rõ thực trạng của các khu công nghiệp, chúng tôi đã và đang hỗ trợ các khu công nghiệp tiếp cận hiệu quả đến khách hàng / nhà đầu tư tiềm năng nhất.

Truyền thông và sự kiện:

Đội ngũ chúng tôi đã có kinh nghiệm tổ chức hàng trăm sự kiện trong và ngoài nước với sự tham dự của hơn 10,000 doanh nghiệp. Chúng tôi rất tự hào về những thành công mà chúng tôi mang lại cho các dối tác.