Kho Bãi Cho Thuê

Kho Bãi Cho Thuê

Sort By:  

Cho Thuê Đất Khu công nghiệp An Hạ

Cho Thuê
1,550,000. d/m2 - Đất Công Nghiệp, Kho Bãi, Nhà Xưởng

Cho thuê đất khu công Nghiệp an hạ. Đất công nghiệp làm nhà máy. Xây dựng xưởng sản xuất và Kho bãi tuy mục đích…

Chi tiết
159 Ha